Vlaamse
Ik ben

Arts

Jouw toekomstig beroep

Je diagnosticeert, voorkomt en behandelt medische of chirurgische aandoeningen bij kinderen, volwassenen en bejaarden. Je kunt je ook specialiseren in de pathologie van één orgaan of van een bepaald domein, bijvoorbeeld de stomatologie of de cardiologie, in een bepaald type zorg, bijvoorbeeld de chirurgie of de reanimatie, of in een bepaald type patiënten, bijvoorbeeld kinderen. In sommige gevallen geef je opleiding, leg  je je toe op de epidemiologie of op wetenschappelijk onderzoek, of je kunt de leiding hebben over een organisatie, een dokterskabinet beheren, of verantwoordelijk zijn voor een gezondheidsdienst.

Je waakt over de gezondheidstoestand van groepen en individuen door middel van preventieacties of door de toepassing van het beleid inzake volksgezondheid te controleren, alsook de wetten en reglementen die er betrekking op hebben. Je kunt advies geven aan socialezekerheidsorganisaties over medische verzorging, tandheelkunde of farmaceutische kwesties, alsook nagaan of deze relevant zijn  in het licht van de behoeften van de verzekerden.

Wat wordt van je verwacht?

Je diagnosticeert, voorkomt en behandelt medische of chirurgische aandoeningen bij kinderen, volwassenen en bejaarden. Je kunt je ook specialiseren in de pathologie van één orgaan of van een bepaald domein, bijvoorbeeld de stomatologie of de cardiologie, in een bepaald type zorg, bijvoorbeeld de chirurgie of de reanimatie, of in een bepaald type patiënten, bijvoorbeeld kinderen. In sommige gevallen geef je opleiding, leg  je je toe op de epidemiologie of op wetenschappelijk onderzoek, of je kunt de leiding hebben over een organisatie, een dokterskabinet beheren, of verantwoordelijk zijn voor een gezondheidsdienst.

Je waakt over de gezondheidstoestand van groepen en individuen door middel van preventieacties of door de toepassing van het beleid inzake volksgezondheid te controleren, alsook de wetten en reglementen die er betrekking op hebben. Je kunt advies geven aan socialezekerheidsorganisaties over medische verzorging, tandheelkunde of farmaceutische kwesties, alsook nagaan of deze relevant zijn  in het licht van de behoeften van de verzekerden.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Kennis hebben van ziekenhuishygiëne in het algemeen
  • Kennis hebben van administratieve procedures m.b.t. gezondheidszorgen
  • Goede verbale communicatievaardigheid hebben
  • Geneeskunde en tandheelkunde kennen en toepassen
  • Kennis hebben van anatomie

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Initiatief nemen
  • Patiëntgericht zijn
  • Zelfbeheersing bezitten
  • Stressbestendig zijn
  • Problemen onderkennen en oplossen

Welke vaardigheden heb je?

Ja kunt als arts aan de slag als je in het bezit bent van het universitaire artsendiploma, zonodig aangevuld met de vereiste specialisaties. Inschrijving bij de Orde Der Geneesheren is verplicht.
De specialiteiten geneeskunde, chirurgie, psychiatrie of geneeskundige biologie vergen 4 of 5 jaar studie na de basisstudies. Volgens de volgorde van het klassement op het einde van de basisstudie, kan een specialiteit worden gekozen.

Stages en vacatures

Emploi

Zorgkundige - WZC Mariawende (Beernem) #Werkplekvrij M/V/X

VDAB

Emploi

Verpleegkundige nachtdienst - WZC Herdershove (Brugge Sint-Pieters) #werkplekvrij M/V/X

VDAB

Emploi

Verpleegkundige M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen