Vlaamse
Ik ben

Bediende in de boekhouding

Jouw toekomstig beroep

Je registreert en verwerkt systematisch informatie die betrekking heeft op het financieel verkeer in het bedrijf. Je verwerkt dagelijks de handelsdocumenten en registreert de boekhoudkundige verrichtingen met betrekking tot de aankoop en verkoop van producten en diensten, de fiscaliteit, de betaling van lonen en andere bedrijfslasten, enz. Hiervoor gebruik je meestal een specifiek softwarepakket. Opmaken van facturen, invoer van bankverrichtingen en financiële opvolging van klanten behoren tot jouw dagelijks takenpakket. De periodiek belangrijkste boekhoudkundige taken (maand- en jaarafsluitingen, btw-aangifte, balans, ...) worden door jou voorbereid maar worden door de interne of externe verantwoordelijke voor de bedrijfsboekhouding gecontroleerd. Meestal voer je specifieke schriftelijke communicatie met klanten en leveranciers rond de financiële afhandeling van handelstransacties terwijl je mondeling vooral met interne medewerkers en/of afdelingen communiceert. Soms heb je ook een aantal taken die met personeelsadministratie te maken hebben: voorbereiding van de loonberekening, invoer van prestatiegegevens, ...

Wat wordt van je verwacht?

Je registreert en verwerkt systematisch informatie die betrekking heeft op het financieel verkeer in het bedrijf. Je verwerkt dagelijks de handelsdocumenten en registreert de boekhoudkundige verrichtingen met betrekking tot de aankoop en verkoop van producten en diensten, de fiscaliteit, de betaling van lonen en andere bedrijfslasten, enz. Hiervoor gebruik je meestal een specifiek softwarepakket. Opmaken van facturen, invoer van bankverrichtingen en financiële opvolging van klanten behoren tot jouw dagelijks takenpakket. De periodiek belangrijkste boekhoudkundige taken (maand- en jaarafsluitingen, btw-aangifte, balans, ...) worden door jou voorbereid maar worden door de interne of externe verantwoordelijke voor de bedrijfsboekhouding gecontroleerd. Meestal voer je specifieke schriftelijke communicatie met klanten en leveranciers rond de financiële afhandeling van handelstransacties terwijl je mondeling vooral met interne medewerkers en/of afdelingen communiceert. Soms heb je ook een aantal taken die met personeelsadministratie te maken hebben: voorbereiding van de loonberekening, invoer van prestatiegegevens, ...

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Boekhoudkundig rekeningstelsel toepassen
  • Klaviervaardigheid hebben
  • Gegevens verzamelen, registreren, klasseren en beheren
  • Commerciële verrichtingen uitvoeren
  • Financiële verrichtingen uitvoeren

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Initiatief nemen
  • Verantwoordelijkheidszin bezitten
  • Stressbestendig zijn
  • Resultaatgerichtheid nastreven
  • Flexibel zijn

Welke vaardigheden heb je?

Voor dit beroep is meestal een opleiding van hoger secundair onderwijs vereist. Soms is lager secundair onderwijs voldoende, als de opleiding aangevuld is door een ruime beroepservaring in boekhoudkundig werk en/of een praktijkgerichte boekhoud- of beroepsopleiding.In de openbare sector moet je slagen voor een examen en aan een bepaald opleidingsniveau en andere selectiecriteria voldoen.

Stages en vacatures

Emploi

Bewakingsagent M/V/X

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

Emploi

Boekhouder AY M/V/X

VDAB

Emploi

Payroll Officer M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen