Vlaamse
Ik ben

Beheersanalist

Jouw toekomstig beroep

Je helpt bij het beheer van de organisatie (onderneming, ...) en bij de opvolging van haar prestaties, door (maandelijkse of driemaandelijkse) beheersindicatoren op te stellen, zodat je zicht krijgt op de hele organisatie. Je helpt bij het omschrijven van de doelstellingen, meer bepaald de operationele doelstellingen. Je anticipeert de resultaten. Je stelt het leidende begrotingsschema op. Je voert beheersindicatoren in op basis van de gegevens die in de databank van de onderneming zitten (boekhoudpakketten, enz.). Die gegevens zijn samengebracht in boordtabellen voor opvolging en controle. Je analyseert ze permanent om de activiteit en de prestaties van de onderneming te evalueren. Je evalueert de oorzaken en de gevolgen van de verschillen tussen de geplande en de bereikte doelstellingen, en je stelt een verslag op voor de hiërarchie (algemene directie, operationele directies, ...). Je formuleert voorstellen voor herstellende maatregelen die moeten genomen worden.

Wat wordt van je verwacht?

Je helpt bij het beheer van de organisatie (onderneming, ...) en bij de opvolging van haar prestaties, door (maandelijkse of driemaandelijkse) beheersindicatoren op te stellen, zodat je zicht krijgt op de hele organisatie. Je helpt bij het omschrijven van de doelstellingen, meer bepaald de operationele doelstellingen. Je anticipeert de resultaten. Je stelt het leidende begrotingsschema op. Je voert beheersindicatoren in op basis van de gegevens die in de databank van de onderneming zitten (boekhoudpakketten, enz.). Die gegevens zijn samengebracht in boordtabellen voor opvolging en controle. Je analyseert ze permanent om de activiteit en de prestaties van de onderneming te evalueren. Je evalueert de oorzaken en de gevolgen van de verschillen tussen de geplande en de bereikte doelstellingen, en je stelt een verslag op voor de hiërarchie (algemene directie, operationele directies, ...). Je formuleert voorstellen voor herstellende maatregelen die moeten genomen worden.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Mathematische methodes toepassen om problemen op te lossen
  • Aan de hand van stuurboordgegevens de opvolging en de sturing verzorgen
  • Goede verbale communicatievaardigheid hebben
  • Statistische analyse kennen
  • Kennis hebben van boekhoudkundige procedures

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Kritische ingesteldheid bezitten
  • Analytisch denken
  • Met cijfermateriaal kunnen omgaan
  • Stressbestendig zijn
  • Resultaatgerichtheid nastreven

Welke vaardigheden heb je?

Voor deze functie is minimum een diploma hoger onderwijs of een universitair diploma ondernemingsadministratie, handelswetenschappen en marketing vereist. Ook een boekhoudkundige opleiding of een technische bekwaamheid (hoger opgeleide technicus of ingenieur), aangevuld met kennis bedrijfsbeheer, wordt aanvaard.

Stages en vacatures

Emploi

Pensioenbeheerder M/V/X

Emploi

Regulatory Advisor M/V/X

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen