Vlaamse
Ik ben

Boekhouder

Jouw toekomstig beroep

Als boekhouder registreer en verwerk je systematisch alle informatie die betrekking heeft op de financiële transacties van het bedrijf. Je registreert de boekhoudkundige verrichtingen m.b.t. de aankoop en verkoop van producten en diensten, de fiscaliteit, de betaling van lonen en andere lasten, enz. Je stelt regelmatig de wettelijke boekhoudkundige documenten op (jaarbalans, resultatenrekening). Je stelt de maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse BTW-aangifte van de onderneming op. Je verzamelt, klasseert en analyseert het cijfermateriaal (kosten, baten) om het bedrijfsbeheer te optimaliseren of te adviseren.

Deze functie omvat de volgende taken :

 • Boekingen en registratie ervan in een geïnformatiseerd specifiek journaal;
 • Periodieke boeking en opstelling van vergelijkende overzichten, saldi, in een gestandaardiseerd formaat, met authenticiteitsgarantie;
 • Specifieke boekhoudkundige verrichtingen;
 • Verzamelen en organiseren van synthesedocumenten over de financiële gegevens van de onderneming (afschrijvingen, prognoses, regularisaties, belastingen);
 • Afsluiten van de jaarrekeningen volgens de wettelijke voorschriften.

Als kaderlid van de boekhouding verzamel je, coördineer je en verifieer je de boekhoudkundige gegevens. Je stelt regelmatig en onder gestandaardiseerde vorm de wettelijke boekhoudkundige documenten op (jaarlijkse balans en resultatenrekening) en alle specifieke informatie die door de directie wordt gevraagd (bijvoorbeeld de maandelijkse en driemaandelijkse stand van zaken). Je moet een boekhoudkundige stand van zaken kunnen analyseren. Je kunt ook verwante verrichtingen van diverse aard doen : financiële (kas), fiscale (berekening van de belastingen, aangiften) of sociale (lonen, balansen).

Afhankelijk van de omvang van de onderneming en je ervaring ben je in staat om leiding te geven aan een team.

Wat wordt van je verwacht?

Als boekhouder registreer en verwerk je systematisch alle informatie die betrekking heeft op de financiële transacties van het bedrijf. Je registreert de boekhoudkundige verrichtingen m.b.t. de aankoop en verkoop van producten en diensten, de fiscaliteit, de betaling van lonen en andere lasten, enz. Je stelt regelmatig de wettelijke boekhoudkundige documenten op (jaarbalans, resultatenrekening). Je stelt de maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse BTW-aangifte van de onderneming op. Je verzamelt, klasseert en analyseert het cijfermateriaal (kosten, baten) om het bedrijfsbeheer te optimaliseren of te adviseren.

Deze functie omvat de volgende taken :

 • Boekingen en registratie ervan in een geïnformatiseerd specifiek journaal;
 • Periodieke boeking en opstelling van vergelijkende overzichten, saldi, in een gestandaardiseerd formaat, met authenticiteitsgarantie;
 • Specifieke boekhoudkundige verrichtingen;
 • Verzamelen en organiseren van synthesedocumenten over de financiële gegevens van de onderneming (afschrijvingen, prognoses, regularisaties, belastingen);
 • Afsluiten van de jaarrekeningen volgens de wettelijke voorschriften.

Als kaderlid van de boekhouding verzamel je, coördineer je en verifieer je de boekhoudkundige gegevens. Je stelt regelmatig en onder gestandaardiseerde vorm de wettelijke boekhoudkundige documenten op (jaarlijkse balans en resultatenrekening) en alle specifieke informatie die door de directie wordt gevraagd (bijvoorbeeld de maandelijkse en driemaandelijkse stand van zaken). Je moet een boekhoudkundige stand van zaken kunnen analyseren. Je kunt ook verwante verrichtingen van diverse aard doen : financiële (kas), fiscale (berekening van de belastingen, aangiften) of sociale (lonen, balansen).

Afhankelijk van de omvang van de onderneming en je ervaring ben je in staat om leiding te geven aan een team.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

 • Mathematische methodes toepassen om problemen op te lossen
 • Boekhoudkundig rekeningstelsel toepassen
 • Aan de hand van stuurboordgegevens de opvolging en de sturing verzorgen
 • Gegevens verzamelen, registreren, klasseren en beheren
 • Kennis hebben van boekhoudkundige procedures

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

 • Klantgericht zijn
 • Kritische ingesteldheid bezitten
 • Met cijfermateriaal kunnen omgaan
 • Stressbestendig zijn
 • Zich langdurig kunnen concentreren

Welke vaardigheden heb je?

Voor deze functie dien je te beschikken over een diploma van het hoger secundair onderwijs of van een bachelor- of masterdiploma. Enige ervaring wordt meestal op prijs gesteld. Vervolmakingopleidingen stellen de experts in staat om hun polyvalente kwaliteiten of hun specialiteit te valoriseren. Als zelfstandige oefen je een wettelijk beschermd beroep van boekhouder of boekhouder-fiscalist uit. Ook de uitoefening van het beroep van boekhouder is beschermd. In dit geval zijn de toegang tot het beroep en de uitoefening ervan gereglementeerd.

Stages en vacatures

Emploi

Bewakingsagent M/V/X

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

Emploi

Boekhouder AY M/V/X

VDAB

Emploi

Payroll Officer M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen