Vlaamse
Ik ben

Boekhoudkundig en financieel auditor

Jouw toekomstig beroep

Als extern auditor controleer je de regelmatigheid, de echtheid en de betrouwbaarheid van de rekeningen van een firma wat de wetgeving en de normen betreft, meestal in het kader van het certificeren van de jaarrekeningen. Je bestudeert de boekhoudkundige stukken en andere documenten van de financiële informatie van de organisatie (onderneming,...).

Als accountant ga je :

- alle boekhoudkundige documenten verifiëren en corrigeren;
- als privé- of gerechtsdeskundige de boekhoudkundige organisatie van de ondernemingen onderzoeken, en (aan de hand van boekhoudtechnische procédés) de situatie en de werking van ondernemingen analyseren, vanuit het standpunt van hun krediet, hun rendement en hun risico's;
- de boekhouding van derden organiseren en bijhouden.

Als fiscalist :
- geef je advies over alle fiscale aangelegenheden;
- sta je de belastingplichtingen (fysieke personen en rechtspersonen) bij om hun verplichtingen na te komen, en vertegenwoordig je ze.

Als bedrijfsrevisor sta je in voor :

- de wettelijke controle (audit) van de jaarrekeningen, van de geconsolideerde rekeningen en van de inlichtingen die aan de ondernemingsraad moeten worden meegedeeld (mandaat als commissaris);
- de wettelijke controle (verslag) over de inbreng in natura en de quasi-inbreng in vennootschappen;
- andere wettelijke opdrachten: afwijking van het voorkeurrecht, fusie, splitsing, vereffening van venootschappen, ...

Als interne auditor bestaat je taak eruit de goede beheersing van de activiteiten en van de processen binnen de organisatie te controleren (interne controleprocedures). Je hebt een functionele rol om de werking en de prestatie van de betrokken organisatie te verbeteren. Je voert met een methodische aanpak controletaken uit : je bestudeert de documenten en voert onderzoek uit bij de betrokken medewerkers (interviews, vragenlijsten, steekproeven, ...). Je spoort anomalieën op en zoekt naar de oorzaken ervan. Je formuleert opmerkingen en aanbevelingen, hoofdzakelijk in een syntheserapport dat aan de directie wordt doorgegeven. Je kunt de directie advies geven (procedures,...).
In bepaalde gevallen zullen je auditopdrachten er ook toe leiden dat je in andere domeinen dan boekhouding en financiën een rol gaat spelen, bijvoorbeeld bij human ressources.

Naargelang van de omvang van de onderneming en van je ervaring, kan je een team leiden.

Wat wordt van je verwacht?

Als extern auditor controleer je de regelmatigheid, de echtheid en de betrouwbaarheid van de rekeningen van een firma wat de wetgeving en de normen betreft, meestal in het kader van het certificeren van de jaarrekeningen. Je bestudeert de boekhoudkundige stukken en andere documenten van de financiële informatie van de organisatie (onderneming,...).

Als accountant ga je :

- alle boekhoudkundige documenten verifiëren en corrigeren;
- als privé- of gerechtsdeskundige de boekhoudkundige organisatie van de ondernemingen onderzoeken, en (aan de hand van boekhoudtechnische procédés) de situatie en de werking van ondernemingen analyseren, vanuit het standpunt van hun krediet, hun rendement en hun risico's;
- de boekhouding van derden organiseren en bijhouden.

Als fiscalist :
- geef je advies over alle fiscale aangelegenheden;
- sta je de belastingplichtingen (fysieke personen en rechtspersonen) bij om hun verplichtingen na te komen, en vertegenwoordig je ze.

Als bedrijfsrevisor sta je in voor :

- de wettelijke controle (audit) van de jaarrekeningen, van de geconsolideerde rekeningen en van de inlichtingen die aan de ondernemingsraad moeten worden meegedeeld (mandaat als commissaris);
- de wettelijke controle (verslag) over de inbreng in natura en de quasi-inbreng in vennootschappen;
- andere wettelijke opdrachten: afwijking van het voorkeurrecht, fusie, splitsing, vereffening van venootschappen, ...

Als interne auditor bestaat je taak eruit de goede beheersing van de activiteiten en van de processen binnen de organisatie te controleren (interne controleprocedures). Je hebt een functionele rol om de werking en de prestatie van de betrokken organisatie te verbeteren. Je voert met een methodische aanpak controletaken uit : je bestudeert de documenten en voert onderzoek uit bij de betrokken medewerkers (interviews, vragenlijsten, steekproeven, ...). Je spoort anomalieën op en zoekt naar de oorzaken ervan. Je formuleert opmerkingen en aanbevelingen, hoofdzakelijk in een syntheserapport dat aan de directie wordt doorgegeven. Je kunt de directie advies geven (procedures,...).
In bepaalde gevallen zullen je auditopdrachten er ook toe leiden dat je in andere domeinen dan boekhouding en financiën een rol gaat spelen, bijvoorbeeld bij human ressources.

Naargelang van de omvang van de onderneming en van je ervaring, kan je een team leiden.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Documenten analyseren
  • Mathematische methodes toepassen om problemen op te lossen
  • Aan de hand van stuurboordgegevens de opvolging en de sturing verzorgen
  • Redactievaardigheden hebben
  • Gegevens verzamelen, registreren, klasseren en beheren

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Problemen objectief, nieuwsgierig en met een open geest benaderen
  • Kritische ingesteldheid bezitten
  • Analytisch denken
  • Met cijfermateriaal kunnen omgaan
  • Stressbestendig zijn

Welke vaardigheden heb je?

Voor dit beroep is een masterdiploma vereist. Auditors werken meestal als zelfstandige. Ook de functie van revisor wordt meestal op zelfstandige basis uitgeoefend. Binnen een bedrijf zijn het meestal boekhouders of ervaren medewerkers die via interne promotie tot deze functie doorgroeien; bij externe aanwervingen wordt meestal kantoorervaring gevraagd. De titels accountant en fiscalist zijn wettelijk beschermd; het beroep van accountant uitoefenen is eveneens beschermd. In dat geval zijn de voorwaarden om toe te treden tot het beroep én om het uit te oefenen, beschermd. De wetgeving beschermt ook de titel en de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor. Je bent ingeschreven op een beroepsbekwaamheidslijst, en bepaalde mandaten zijn niet verenigbaar met deze functie.

Stages en vacatures

Emploi

AP Accountant - Internationaal kader M/V/X

VDAB

Emploi

AP-AR Accountant M/V/X

VDAB

Emploi

Senior accountant M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen