Vlaamse
Ik ben

Burgerlijk of industrieel ingenieur

Jouw toekomstig beroep

Je lost concrete en vaak complexe problemen van technologische aard op die te maken  hebben met het ontwerpen, realiseren en toepassen van producten, systemen of diensten.
Deze capaciteiten zijn het resultaat van je uitgebreide technische kennis enerzijds en van je economische, sociale en menselijke kennis anderzijds, die steunen op een degelijke wetenschappelijke cultuur.

Het beroep van ingenieur geeft toegang tot een zeer brede waaier van activiteiten en beroepen die nochtans een aantal principes gemeenschappelijk hebben. Tot de doelstellingen van het beroep behoort aandacht voor de bescherming van de mens, het leven en het milieu en meer algemeen voor het algemeen welzijn.
Samengevat : je combineert een rationele houding, een analytisch vermogen, de capaciteit om voorstellen te doen en een methodische aanpak om moeilijkheden op te lossen met een zelfverzekerde leiding van productie en projecten.   

Wat wordt van je verwacht?

Je lost concrete en vaak complexe problemen van technologische aard op die te maken  hebben met het ontwerpen, realiseren en toepassen van producten, systemen of diensten.
Deze capaciteiten zijn het resultaat van je uitgebreide technische kennis enerzijds en van je economische, sociale en menselijke kennis anderzijds, die steunen op een degelijke wetenschappelijke cultuur.

Het beroep van ingenieur geeft toegang tot een zeer brede waaier van activiteiten en beroepen die nochtans een aantal principes gemeenschappelijk hebben. Tot de doelstellingen van het beroep behoort aandacht voor de bescherming van de mens, het leven en het milieu en meer algemeen voor het algemeen welzijn.
Samengevat : je combineert een rationele houding, een analytisch vermogen, de capaciteit om voorstellen te doen en een methodische aanpak om moeilijkheden op te lossen met een zelfverzekerde leiding van productie en projecten.   

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Duidelijk en met overtuigingskracht argumenteren
  • Gegevens verzamelen, registreren, klasseren en beheren
  • Projecten uitdenken en definiëren
  • Controleren, testen, afstellen
  • Een project coördineren en opvolgen

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Kritische ingesteldheid bezitten
  • Analytisch denken
  • Besluitvaardig zijn
  • Verantwoordelijkheidszin bezitten
  • Stressbestendig zijn

Welke vaardigheden heb je?

Burgerlijk ingenieurs krijgen hun opleiding aan de universiteit en de Koninklijke Militaire School, industrieel ingenieurs aan een hogeschool.
Aan de universiteit ontvangt de kandidaat na 3 jaar studie de graad van bachelor in de ingenieurswetenschappen en na de volledige cyclus van 3+2 jaar de graad van Master Burgerlijk Ingenieur.

In een hogeschool behaalt de kandidaat na de cyclus van 3 jaar eveneens de graad van bachelor (kandidatuur) in de industriële wetenschappen en de graad van Master Ingenieur als hij slaagt na 3+2 jaar.
Een burgerlijk ingenieur krijgt in zijn opleiding meer te maken met theoretische en abstracte aspecten  en met deductieve methodes. Burgerlijk ingenieurs zijn wetenschappers die vooral op actie gericht zijn in de domeinen onderzoek en ontwikkeling.
In de opleiding van industrieel ingenieur gaat er meer aandacht naar praktische, concrete aspecten en inductieve methodes. Hij probeert in de eerste plaats de werkingsprincipes van toestellen en processen te begrijpen.
Een kaderlid heeft meestal verscheidene jaren ervaring nodig om een directiefunctie te bereiken, de tijd nodig om aan te tonen dat hij een afdeling kan beheren en leiding kan geven aan medewerkers. 

Ondernemingen met internationale contacten en vooral grote industriële groepen met vestigingen in verscheidene landen vragen meestal kennis van het Engels. Een ingenieur moet in staat zijn om de evolutie van de technologieën op de voet te volgen. Het Engels is bij gevolg een onontbeerlijk werkinstrument.

Stages en vacatures

Emploi

Responsable développement matériel et qualité M/V/X

STEPSTONE

Emploi

Postdoctoral research on condition monitoring of vehicles’ hydraulic system M/V/X

VDAB

Emploi

Onderzoeksondersteuner voor transfer van stalen naar nieuwe cryotheek M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen