Vlaamse
Ik ben

Elektriciteitstechnicus

Jouw toekomstig beroep

Je staat in voor de technische uitvoering van elektrische installaties en past hierbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en de geldende normen voor residentiële gebouwen toe. Je bepaalt de technische procedures, het organisatieschema en de kostprijs teneinde een voorontwerp van de toekomstige installatie te kunnen opstellen. Je staat tevens in voor de studie van de uitvoering, je herbekijkt systematisch de berekeningen en methodes en bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten voor de elektrische installatie, rekening houdende met het lastenboek.

Je ziet toe op de werkzaamheden, zowel binnen als buiten het gebouw, m.b.t. de plaatsing van elektrische installaties voor verlichting, verwarming, signalisatie en voeding van toestellen en machines van een residentieel gebouw.

Je voornaamste taken zijn:

- Bepalen of opstellen van de inplantingsschema's van de kabelgoten, leidingen, kabels, dragers, voorziene materialen en uitrustingen (vb. verdeelkasten, verlichtings- en verwarmingstoestellen, stopcontacten, telefonie...);
- Opstellen of uitvoeren van een uitvoeringsplan of werkbladen;
- De verdeling, de leidingtracés en het schakelbord voorzien en uitzetten;
- Uitvoeren van boringen en bevestigen van leidingen en nuttige dragers mits naleving van de voorschriften van het AREI;
- Uitzetten, aansluiten en in gebruik nemen van :

     * schakelaars en stopcontacten;
     * parlofoons, videofoons, telefooninstallaties, tv-bekabeling (CATV), deurbellen;
     * verdeelkasten;
     * verwarmingsketels en elektrische verwarmingsinstallaties;
     * verlichting enz.

- De gelijkvormigheid van de installatie met de geldende normen controleren vóór de ingebruikneming;
- Storingen vaststellen en herstellingen op de sterkstroomnetten uitvoeren;
- Wijzingen aanbrengen aan de installaties voor sterkstroom en zwakstroom;
- De kosten en de uitvoeringstermijnen ramen;
- Instaan voor de technische opvolging van de werken met de bedrijven die op de werf aanwezig zijn;
- Een overzicht maken van de elektrische installaties en de overeenstemmende schema's opstellen met het oog op hun aanpassing;
- Uitvoeren van specifieke werkzaamheden (hoogspanningscabines, ALSB-kasten (Algemeen laag-spanning bord), telefoonnetwerk);
- Volgens de geldende regels de interventies m.b.t. de technische installaties op papier zetten;
- Herstellingen uitvoeren d.m.v. de vervanging of de herstelling van elektrische componenten;
- Eenvoudige metselwerken uitvoeren;
- Op de hoogte blijven van de evolutie van de normen in het domein.

Wat wordt van je verwacht?

Je staat in voor de technische uitvoering van elektrische installaties en past hierbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en de geldende normen voor residentiële gebouwen toe. Je bepaalt de technische procedures, het organisatieschema en de kostprijs teneinde een voorontwerp van de toekomstige installatie te kunnen opstellen. Je staat tevens in voor de studie van de uitvoering, je herbekijkt systematisch de berekeningen en methodes en bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten voor de elektrische installatie, rekening houdende met het lastenboek.

Je ziet toe op de werkzaamheden, zowel binnen als buiten het gebouw, m.b.t. de plaatsing van elektrische installaties voor verlichting, verwarming, signalisatie en voeding van toestellen en machines van een residentieel gebouw.

Je voornaamste taken zijn:

- Bepalen of opstellen van de inplantingsschema's van de kabelgoten, leidingen, kabels, dragers, voorziene materialen en uitrustingen (vb. verdeelkasten, verlichtings- en verwarmingstoestellen, stopcontacten, telefonie...);
- Opstellen of uitvoeren van een uitvoeringsplan of werkbladen;
- De verdeling, de leidingtracés en het schakelbord voorzien en uitzetten;
- Uitvoeren van boringen en bevestigen van leidingen en nuttige dragers mits naleving van de voorschriften van het AREI;
- Uitzetten, aansluiten en in gebruik nemen van :

     * schakelaars en stopcontacten;
     * parlofoons, videofoons, telefooninstallaties, tv-bekabeling (CATV), deurbellen;
     * verdeelkasten;
     * verwarmingsketels en elektrische verwarmingsinstallaties;
     * verlichting enz.

- De gelijkvormigheid van de installatie met de geldende normen controleren vóór de ingebruikneming;
- Storingen vaststellen en herstellingen op de sterkstroomnetten uitvoeren;
- Wijzingen aanbrengen aan de installaties voor sterkstroom en zwakstroom;
- De kosten en de uitvoeringstermijnen ramen;
- Instaan voor de technische opvolging van de werken met de bedrijven die op de werf aanwezig zijn;
- Een overzicht maken van de elektrische installaties en de overeenstemmende schema's opstellen met het oog op hun aanpassing;
- Uitvoeren van specifieke werkzaamheden (hoogspanningscabines, ALSB-kasten (Algemeen laag-spanning bord), telefoonnetwerk);
- Volgens de geldende regels de interventies m.b.t. de technische installaties op papier zetten;
- Herstellingen uitvoeren d.m.v. de vervanging of de herstelling van elektrische componenten;
- Eenvoudige metselwerken uitvoeren;
- Op de hoogte blijven van de evolutie van de normen in het domein.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • De veiligheidsvoorschriften toepassen (AREI: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
  • Klanten technische ondersteuning verlenen
  • Algemene kennis hebben inzake hoog- en laagspanning en zwakstroom
  • Basistechnieken metselen kennen en toepassen
  • Kennis hebben van de eigenschappen en montagetechnieken van elektrische componenten

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Kennis over de evolutie van de technologie permanent up-to-date houden
  • Klantgericht zijn
  • Analytisch denken
  • Teamgeest hebben
  • Verantwoordelijkheidszin bezitten

Welke vaardigheden heb je?

De functie is over het algemeen toegankelijk via een opleiding hoger technisch secundair onderwijs of een professionele bachelor in de elektromechanica of de elektrotechniek.
De technische evolutie van de uitrustingen en de invoering van nieuwe technologieën, onder meer op het vlak van domotica, vereisen een continue opleiding in één van de opleidingscentra.
De omkadering van een team vereist in ieder geval een specifieke opleiding.

Om als zelfstandige te werken is een opleiding bedrijfsbeheer (toegang tot het beroep) vereist.

Stages en vacatures

Emploi

Controleur der werken - bouw - COD M/V/X

Emploi

Coffreur M/V/X

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen