Vlaamse
Ik ben

Elektronicatechnicus

Jouw toekomstig beroep

Naargelang uw opleidingsniveau en uw ervaring, neem je deel aan alle ontwikkelingsstadia van een « elektronisch product », met name: een studiebureau, proefstation, productiestadia, onderhoud.

- Studiebureau : Je werkt mee aan de ontwikkeling van een nieuw product en de uitwerking van een productiemethode. Je staat in voor de technische haalbaarheid ervan door je te baseren op documentatie die verband houdt met toepassingen op het vlak van elektriciteit, elektronica, elektrotechniek, telecommunicatie of elektromechanica. Je maakt gebruik van een hele resem specifieke software om plannen en schema's te tekenen van de circuits, de componenten en de nodige verbindingen. Deze theoretische testfase heeft als einddoel de nodige plannen voor de productie te kunnen opstellen.

- Proefstations : Voor de lancering van de productie van een elektronisch product (of een deel ervan) wordt in een laboratorium een prototype vervaardigd. Je zoekt naar de nodige onderdelen voor de ontwikkeling van dit model dat aan een reeks tests zal worden onderworpen om de conformiteit met het lastenboek te verzekeren.
Aan de hand van de resultaten van deze analyses kan je de nodige afstellingen en aanpassingen doorvoeren.
Je kan worden ingezet om het certificatieproces van een product op te volgen (ISO-normalisering, bijvoorbeeld).

- Productie : Naargelang je opleidingsniveau en de complexiteit van het product, kan men je belasten met de montage, de assemblage, de programmering en/of de installatie van het product.
Je draagt bij tot de samenstelling van de gebruiksaanwijzing door de technische basisgegevens, de verklarende nota's, de test- en eindverslagen, de basisschema's, het bekabelingsplan en, eventueel, de gebruiksinstructies als dusdanig te bezorgen.

- Onderhoud : Het onderhoud is van essentieel belang voor elektronici. De taken variëren naargelang je bekwaamheidsniveau, je beroepsverleden en de activiteitensector.
Over het algemeen, zowel voor eenvoudige als voor zeer complexe apparatuur, sta je in voor het correctief en preventief onderhoud van toestellen, uitrustingen, installaties, systemen... bestaande uit elektronische componenten en dit op basis van de schema's of plannen van de constructeur...

Je voert herstellingswerken uit. Je stelt de diagnose van de gebreken en lost ze op.

Samengevat, je voornaamste taken zijn :

 -  De inhoud van de technische documenten analyseren;
 -  Tests en proeven uitvoeren;
 -  Gebreken, pannes of onregelmatigheden van mechanische, elektrische, elektronische... aard opsporen;
 -  Een diagnose stellen;
 -  Elektronische uitrustingen herstellen en op punt stellen;
 -  Elektronische uitrustingen monteren;
 -  Het elektronisch materiaal aan de nodige nazichten onderwerpen.

Wat wordt van je verwacht?

Naargelang uw opleidingsniveau en uw ervaring, neem je deel aan alle ontwikkelingsstadia van een « elektronisch product », met name: een studiebureau, proefstation, productiestadia, onderhoud.

- Studiebureau : Je werkt mee aan de ontwikkeling van een nieuw product en de uitwerking van een productiemethode. Je staat in voor de technische haalbaarheid ervan door je te baseren op documentatie die verband houdt met toepassingen op het vlak van elektriciteit, elektronica, elektrotechniek, telecommunicatie of elektromechanica. Je maakt gebruik van een hele resem specifieke software om plannen en schema's te tekenen van de circuits, de componenten en de nodige verbindingen. Deze theoretische testfase heeft als einddoel de nodige plannen voor de productie te kunnen opstellen.

- Proefstations : Voor de lancering van de productie van een elektronisch product (of een deel ervan) wordt in een laboratorium een prototype vervaardigd. Je zoekt naar de nodige onderdelen voor de ontwikkeling van dit model dat aan een reeks tests zal worden onderworpen om de conformiteit met het lastenboek te verzekeren.
Aan de hand van de resultaten van deze analyses kan je de nodige afstellingen en aanpassingen doorvoeren.
Je kan worden ingezet om het certificatieproces van een product op te volgen (ISO-normalisering, bijvoorbeeld).

- Productie : Naargelang je opleidingsniveau en de complexiteit van het product, kan men je belasten met de montage, de assemblage, de programmering en/of de installatie van het product.
Je draagt bij tot de samenstelling van de gebruiksaanwijzing door de technische basisgegevens, de verklarende nota's, de test- en eindverslagen, de basisschema's, het bekabelingsplan en, eventueel, de gebruiksinstructies als dusdanig te bezorgen.

- Onderhoud : Het onderhoud is van essentieel belang voor elektronici. De taken variëren naargelang je bekwaamheidsniveau, je beroepsverleden en de activiteitensector.
Over het algemeen, zowel voor eenvoudige als voor zeer complexe apparatuur, sta je in voor het correctief en preventief onderhoud van toestellen, uitrustingen, installaties, systemen... bestaande uit elektronische componenten en dit op basis van de schema's of plannen van de constructeur...

Je voert herstellingswerken uit. Je stelt de diagnose van de gebreken en lost ze op.

Samengevat, je voornaamste taken zijn :

 -  De inhoud van de technische documenten analyseren;
 -  Tests en proeven uitvoeren;
 -  Gebreken, pannes of onregelmatigheden van mechanische, elektrische, elektronische... aard opsporen;
 -  Een diagnose stellen;
 -  Elektronische uitrustingen herstellen en op punt stellen;
 -  Elektronische uitrustingen monteren;
 -  Het elektronisch materiaal aan de nodige nazichten onderwerpen.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Technische richtlijnen analyseren en toepassen
  • Mathematische methodes toepassen om problemen op te lossen
  • Elektrische en elektronische schakelingen ontwerpen, uittesten en produceren
  • Kennis hebben van digitale en analoge elektronica
  • Kennis hebben van lastenboeken (lezen, opstellen)

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Kennis over de evolutie van de technologie permanent up-to-date houden
  • Klantgericht zijn
  • Kritische ingesteldheid bezitten
  • Analytisch denken
  • Innoveren

Welke vaardigheden heb je?

Om het beroep van technicus in de elektronica uit te oefenen, moet je over een aantal bekwaamheden beschikken. De kennis van de verschillende procédés voor digitalisering en gegevensoverdracht alsook de kennis van programmeringstalen zijn onweerlegbare troeven om in de functie te slagen.
Door de alomtegenwoordigheid van de elektronica en zijn toepassingen in de meeste domeinen, moet je een goede kennis hebben van elektriciteit, mechanica en automatisatie.
Je moet verschillende specifieke meetapparaten kunnen gebruiken en de resultaten ervan kunnen interpreteren.
Je moet kabels kunnen trekken, nauwkeurige aansluitingen en microlaswerk kunnen uitvoeren en bijgevolg precisiemateriaal kunnen hanteren.
Deze functie is toegankelijk via een opleiding van professionele bachelor in de richting elektronica, elektromechanica of elektrotechniek-ICT.
Diploma's van het hoger secundair onderwijs, gekoppeld aan een zekere ervaring op het vlak van elektronica kunnen tevens toegang geven tot dit beroep.
De kennis van productieprocessen en van de inhoud van andere functies zijn troeven.
Het is sterk aangeraden technisch Engels aan te leren.
De technici van studiebureaus moeten kennis hebben van Computer Aided Design software (CAD) en Computer Aided Manufacturing software (CAM)...
Ten slotte, aangezien de elektronische sector continu evolueert, moet je permanent je kennis bijschaven en vernieuwen.

Stages en vacatures

Emploi

Polyvalent Arbeider - SOCECO Art2 M/V/X

Emploi

Monteur - Technieker M/V/X

Emploi

HVAC Techniker M/V/X

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen