Vlaamse
Ik ben

Gespecialiseerd verpleegkundige

Jouw toekomstig beroep

Als verpleegkundige moet je de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak observeren, herkennen en vastleggen. Je moet ook verpleegproblemen omschrijven, bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling. Daarbij moet je ook de patiënt en zijn familie informeren en adviseren.
Je verleent voortdurend bijstand, voert handelingen uit of helpt bij handelingen die het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van de zorgbehoevenden beoogt. Ook stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces behoren tot de taken.
Je staat in voor de technisch-verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is, alsook deze waarvoor wel een medisch voorschrift nodig is en de handelingen die je door een arts kunnen worden toevertrouwd. Deze activiteiten worden specifiek toegepast i.f.v. het werkdomein en de werksetting.

Wat wordt van je verwacht?

Als verpleegkundige moet je de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak observeren, herkennen en vastleggen. Je moet ook verpleegproblemen omschrijven, bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling. Daarbij moet je ook de patiënt en zijn familie informeren en adviseren.
Je verleent voortdurend bijstand, voert handelingen uit of helpt bij handelingen die het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van de zorgbehoevenden beoogt. Ook stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces behoren tot de taken.
Je staat in voor de technisch-verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is, alsook deze waarvoor wel een medisch voorschrift nodig is en de handelingen die je door een arts kunnen worden toevertrouwd. Deze activiteiten worden specifiek toegepast i.f.v. het werkdomein en de werksetting.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • De werkplek organiseren en de uitrusting onderhouden
  • Voortdurend bijstand verlenen en handelingen voor het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van zorgbehoevenden uitvoeren en helpen uitvoeren
  • Kennis hebben van hef- en tiltechnieken van personen
  • Kennis hebben van verplegingswetenschappen
  • Aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling bijdragen

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Verantwoordelijkheidszin bezitten
  • Zelfbeheersing bezitten
  • Stressbestendig zijn
  • Flexibel zijn
  • Sociale ingesteldheid hebben

Welke vaardigheden heb je?

Dit beroep is toegankelijk met een studieniveau hoger onderwijs in de verpleegkunde en na het behalen van een bijkomende specialisatieopleiding waarvan de voorwaarden worden opgelegd door de wetgever.
Na het volgen van de specialisatieopleiding verwerft de verpleegkundige een beroepsbekwaamheid in een bepaald domein. De opleiding omvat praktische stages in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuisverpleging en andere gezondheidsvoorzieningen.

Het visum of "werkvergunning" wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Stages en vacatures

Emploi

Zorgkundige - WZC Mariawende (Beernem) #Werkplekvrij M/V/X

VDAB

Emploi

Verpleegkundige nachtdienst - WZC Herdershove (Brugge Sint-Pieters) #werkplekvrij M/V/X

VDAB

Emploi

Verpleegkundige M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen