Vlaamse
Ik ben

Installateur centrale verwarming

Jouw toekomstig beroep

Je voert het voorbereidende werk uit en installeert alle onderdelen die nodig zijn voor een volledig verwarmingssysteem. Je regelt de installatie en neemt ze in gebruik.
Je voert probleemloos diverse activiteiten uit zoals metalen of kunststofbuizen op maat zagen, leidingen leggen, buizen buigen, radiatoren installeren, ze verbinden met prefab accessoires (kniestukken, flenzen, kranen) op basis van plannen.

Je bent vertrouwd met de moderne genormaliseerde regelapparatuur en je staat open voor de nieuwste technologische ontwikkelingen op de markt. Je brengt ook thermische isolatie aan (om warmteverliezen te voorkomen).

Een verwarmingstechnicus voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

- Zorgen dat je over de nodige werkbladen, tekeningen of plannen beschikt;
- Aan de hand van de onderdelenlijst en de werkplannen controleren of je over al het materiaal en de documenten beschikt die je nodig hebt;
- Op de bouwplaats nagaan of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met het werkplan en eventueel in overleg met de bevoegde personen voor andere werkzaamheden;
- De elektrische stroom van het betrokken deel van de elektriciteitsinstallatie uitschakelen;
- Onderdelen van de leidingen installeren en aanpassen (de buizen op de juiste lengte snijden, vijlen, afbramen en plooien);
- Koppelingen maken en/of assembleren (bevestigen door lassen, solderen, draadtrekken, flenzen, compressie);
- Bekabeling aanbrengen en eventueel de kabels, kabelgoten, verwarmingsbuizen, thermostaten, enz. installeren;
- Het materiaal, de bevestiging van de schakelaars, relais, stopcontacten, thermostaten, enz. vervangen en bevestigen op de voorziene plaatsen;
- De verwarmingstoestellen, accumulatoren, pompen vervangen op de daartoe voorziene plaatsen;
- De elektrische componenten onderling verbinden;
- De koperen leidingen vacuüm trekken;
- Isolatie aanbrengen (de installatie thermisch isoleren tegen warmteverliezen);
- De ketel, de brandstoftank en de radiatoren (bij stookolie bijvoorbeeld) installeren en aansluiten;
- Het ventilatiesysteem in de stookruimte aanbrengen;
- De installatie aan de diverse distributienetwerken aansluiten (elektriciteit, water, gas);
- De branders van de ketel afstellen;
- Druktests uitvoeren om eventuele lekken op te sporen, de goede werking van de installatie regelen en controleren (temperatuur, rendement);
- Bij abnormale werking defecten opsporen, corrigeren en opnieuw de goede werking van de installatie testen;
- De lokalen reinigen en het afval verwijderen;
- De werkbon invullen voor de verrichte werkzaamheden en het gebruikte materiaal;
- De prestatiebon laten ondertekenen voor de verrichte werkzaamheden en gebruikte materialen.

Nadat u een zekere vakervaring hebt opgedaan als verwarmingstechnicus en als verantwoordelijke voor algemene onderhoudswerkzaamheden voert u het preventief onderhoud of herstellingen uit aan verwarmingsinstallaties. Dit zijn dan uw voornaamste taken:

- De oorzaken van defecten opsporen en afleiden welke werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de herstelling;
- Defecte elementen of organen herstellen of vervangen;
- Nagaan of de gebruikte onderdelen/producten beantwoorden aan de technische specificaties;
- De verbranding controleren en regelen;
- De ketel reinigen;
- De aansluiting van de installatie aan de verschillende energienetwerken controleren;
- Een technische werkbon invullen;
- De verplichte administratieve documenten invullen;
- Advies geven aan de klanten;
- Aan het magazijn melden welk materiaal werd gebruikt en/of het nodige materiaal en de vereiste werktuigen bestellen.

Wat wordt van je verwacht?

Je voert het voorbereidende werk uit en installeert alle onderdelen die nodig zijn voor een volledig verwarmingssysteem. Je regelt de installatie en neemt ze in gebruik.
Je voert probleemloos diverse activiteiten uit zoals metalen of kunststofbuizen op maat zagen, leidingen leggen, buizen buigen, radiatoren installeren, ze verbinden met prefab accessoires (kniestukken, flenzen, kranen) op basis van plannen.

Je bent vertrouwd met de moderne genormaliseerde regelapparatuur en je staat open voor de nieuwste technologische ontwikkelingen op de markt. Je brengt ook thermische isolatie aan (om warmteverliezen te voorkomen).

Een verwarmingstechnicus voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

- Zorgen dat je over de nodige werkbladen, tekeningen of plannen beschikt;
- Aan de hand van de onderdelenlijst en de werkplannen controleren of je over al het materiaal en de documenten beschikt die je nodig hebt;
- Op de bouwplaats nagaan of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met het werkplan en eventueel in overleg met de bevoegde personen voor andere werkzaamheden;
- De elektrische stroom van het betrokken deel van de elektriciteitsinstallatie uitschakelen;
- Onderdelen van de leidingen installeren en aanpassen (de buizen op de juiste lengte snijden, vijlen, afbramen en plooien);
- Koppelingen maken en/of assembleren (bevestigen door lassen, solderen, draadtrekken, flenzen, compressie);
- Bekabeling aanbrengen en eventueel de kabels, kabelgoten, verwarmingsbuizen, thermostaten, enz. installeren;
- Het materiaal, de bevestiging van de schakelaars, relais, stopcontacten, thermostaten, enz. vervangen en bevestigen op de voorziene plaatsen;
- De verwarmingstoestellen, accumulatoren, pompen vervangen op de daartoe voorziene plaatsen;
- De elektrische componenten onderling verbinden;
- De koperen leidingen vacuüm trekken;
- Isolatie aanbrengen (de installatie thermisch isoleren tegen warmteverliezen);
- De ketel, de brandstoftank en de radiatoren (bij stookolie bijvoorbeeld) installeren en aansluiten;
- Het ventilatiesysteem in de stookruimte aanbrengen;
- De installatie aan de diverse distributienetwerken aansluiten (elektriciteit, water, gas);
- De branders van de ketel afstellen;
- Druktests uitvoeren om eventuele lekken op te sporen, de goede werking van de installatie regelen en controleren (temperatuur, rendement);
- Bij abnormale werking defecten opsporen, corrigeren en opnieuw de goede werking van de installatie testen;
- De lokalen reinigen en het afval verwijderen;
- De werkbon invullen voor de verrichte werkzaamheden en het gebruikte materiaal;
- De prestatiebon laten ondertekenen voor de verrichte werkzaamheden en gebruikte materialen.

Nadat u een zekere vakervaring hebt opgedaan als verwarmingstechnicus en als verantwoordelijke voor algemene onderhoudswerkzaamheden voert u het preventief onderhoud of herstellingen uit aan verwarmingsinstallaties. Dit zijn dan uw voornaamste taken:

- De oorzaken van defecten opsporen en afleiden welke werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de herstelling;
- Defecte elementen of organen herstellen of vervangen;
- Nagaan of de gebruikte onderdelen/producten beantwoorden aan de technische specificaties;
- De verbranding controleren en regelen;
- De ketel reinigen;
- De aansluiting van de installatie aan de verschillende energienetwerken controleren;
- Een technische werkbon invullen;
- De verplichte administratieve documenten invullen;
- Advies geven aan de klanten;
- Aan het magazijn melden welk materiaal werd gebruikt en/of het nodige materiaal en de vereiste werktuigen bestellen.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Persfitting op verschillende type buizen toepassen
  • Veiligheidsregels toepassen
  • Lekken opsporen met de aangepaste methode voor de vloeistof of het gas in de leiding (water, gas, stookolie)
  • De veiligheidsvoorschriften toepassen (AREI: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
  • Milieuvoorschriften toepassen

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Kwaliteitsbewust zijn
  • Ordelijk zijn
  • Kunnen communiceren met de klant of de opdrachtgever
  • Nauwkeurig werken
  • Zelfstandig werken

Welke vaardigheden heb je?

Toegang tot het beroep is mogelijk via:

- Technisch en beroepssecundair onderwijs;
- Alternerende Opleiding;
- Beroepsopleiding van de VDAB of van Bruxelles Formation.

Je kunt aanvullende opleidingen volgen om een VCA/LSC-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) of  CEDICOL-certificaat (Informatiecentrum inzake vloeibare brandstoffen) te verkrijgen.

Stages en vacatures

Emploi

Controleur der werken - bouw - COD M/V/X

Emploi

Coffreur M/V/X

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen