Vlaamse
Ik ben

Jurist

Jouw toekomstig beroep

Je geeft juridisch advies aan natuurlijke en rechtspersonen in verband met problemen of acties die juridische gevolgen hebben. De bedoeling is :

 • de toepassing van de wet te organiseren;
 • de wetgeving en de reglementering te respecteren en te doen respecteren en deze aan de noden van de klant aan te passen door studie en interpretatie van juridische teksten;
 • de belangen van de klant te verdedigen;
 • authentieke of onderhandse aktes op te stellen of te laten opstellen.

Je bestudeert en analyseert voortdurend de wetgeving, de reglementering, de rechtspraak, de theorie en de rechtscommentaren.

Wat wordt van je verwacht?

Je geeft juridisch advies aan natuurlijke en rechtspersonen in verband met problemen of acties die juridische gevolgen hebben. De bedoeling is :

 • de toepassing van de wet te organiseren;
 • de wetgeving en de reglementering te respecteren en te doen respecteren en deze aan de noden van de klant aan te passen door studie en interpretatie van juridische teksten;
 • de belangen van de klant te verdedigen;
 • authentieke of onderhandse aktes op te stellen of te laten opstellen.

Je bestudeert en analyseert voortdurend de wetgeving, de reglementering, de rechtspraak, de theorie en de rechtscommentaren.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

 • Medewerkers opvolgen
 • Verschillende bronnen kennen en gebruiken om informatie te verzamelen
 • Kennis hebben van beroepsdeontologie
 • Kennis hebben van juridische termen voor het opstellen van aktes en juridische documenten
 • Wetten, wettelijke voorschriften, rechtsprocedures kennen

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

 • Synthetisch denken
 • Integer zijn
 • Diplomatisch zijn
 • Discreet zijn
 • Emotionele afstand kunnen nemen

Welke vaardigheden heb je?

In een onderneming is deze functie meestal toegankelijk voor personen met een universitaire opleiding rechten, eventueel aangevuld met een juridische specialisatie. Via interne promotie is de functie toegankelijk voor ervaren juristen en soms voor niet-juristen die het functioneren van de onderneming perfect kennen en die voor juridische problemen, in het bijzonder voor de dienst geschillen/incasseren, openstaan. In de openbare sector is de functie toegankelijk via het afleggen van een examen onder bepaalde aanwervingvoorwaarden en opleidingsvereisten. De vrije beroepen met een gereglementeerd statuut zijn aan strikte toegangsvoorwaarden onderworpen: de kandidaat moet bijvoorbeeld een opleiding rechten gevolgd hebben en een professionele stage hebben gelopen. Tussen de functies zijn er overstapmogelijkheden.

Stages en vacatures

Emploi

Relatiebeheerder mobiele ploeg met wagen M/V/X

VDAB

Emploi

Legal Assistant M/V/X

VDAB

Emploi

Schadebeheerder verzekeringen M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen