Vlaamse
Ik ben

Kwaliteitscontroleur

Jouw toekomstig beroep

Je staat de kwaliteitsverantwoordelijke of de productieverantwoordelijke bij door een reeks controles uit te voeren in diverse stadia van het productieproces. Op basis van deze controles kan je nagaan of de geproduceerde elementen beantwoorden aan de normen en specificaties van het lastenkohier of van het kwaliteitshandboek.

De oorzaken voor ongelijkvormigheden ga je opsporen, inventariseren, analyseren en verhelpen.

Bij een dergelijke controle bekijk je ofwel elk stuk apart of neem je stalen, van de grondstoffen of van de half of volledig afgewerkte producten.

Mogelijk ga je de meet- en controleapparaten monteren, afstellen en onderhouden.

Door opleidingen en sensibiliseringacties streef je de naleving van de geldende normen na (ISO en HACCP, industriële en persoonlijke hygiëne, ergonomie, metrologie, naleving van de veiligheidsregels). Je bevordert het kwaliteitsgericht denken en handelen van al wie bij het proces betrokken is.

Bij dit werk moet je de resultaten op computer ingeven.

ISO : International Organization for Standardization.
HAPPC : Hazard Analysis Critical Control Points.

Wat wordt van je verwacht?

Je staat de kwaliteitsverantwoordelijke of de productieverantwoordelijke bij door een reeks controles uit te voeren in diverse stadia van het productieproces. Op basis van deze controles kan je nagaan of de geproduceerde elementen beantwoorden aan de normen en specificaties van het lastenkohier of van het kwaliteitshandboek.

De oorzaken voor ongelijkvormigheden ga je opsporen, inventariseren, analyseren en verhelpen.

Bij een dergelijke controle bekijk je ofwel elk stuk apart of neem je stalen, van de grondstoffen of van de half of volledig afgewerkte producten.

Mogelijk ga je de meet- en controleapparaten monteren, afstellen en onderhouden.

Door opleidingen en sensibiliseringacties streef je de naleving van de geldende normen na (ISO en HACCP, industriële en persoonlijke hygiëne, ergonomie, metrologie, naleving van de veiligheidsregels). Je bevordert het kwaliteitsgericht denken en handelen van al wie bij het proces betrokken is.

Bij dit werk moet je de resultaten op computer ingeven.

ISO : International Organization for Standardization.
HAPPC : Hazard Analysis Critical Control Points.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Technische richtlijnen analyseren en toepassen
  • Veiligheidsregels toepassen
  • Kennis hebben van kwaliteitsnormen
  • De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren
  • Meten en controleren met de gangbare meetgereedschappen

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Analytisch denken
  • Innoveren
  • Verantwoordelijkheidszin bezitten
  • Kwaliteitsbewust zijn
  • Stressbestendig zijn

Welke vaardigheden heb je?

De opleiding hangt af van de activiteitensector, van de aard van het product en van de controlepost (het opleidingsniveau van een confectiecontroleur zal anders zijn dan dat van een controleur precisiemetaalgieterij waar men onderdelen voor de ruimtevaart maakt).

In de sector confectie / textiel : een specifieke opleiding hoger beroepsonderwijs in de richting mode of textiel is een troef om in deze job aan de slag te gaan. Ook met ervaring in de sector van de textielconfectie en een opleiding binnen het bedrijf, kan je in als kwaliteitscontroleur aan de slag.

In de andere sectoren : al naargelang de activiteitensector van het bedrijf en van het gevraagde niveau van precisie, moet je meestal een ruime kennis in de betrokken sector kunnen aantonen.

Deze functie is toegankelijk na een opleiding van het TSO of een bachelor in een studierichting die aansluit bij de activiteit van het bedrijf of in een aanverwante richting.

Arbeiders kunnen ook rechtstreeks doorgroeien na interne promotie, die meestal gevolgd wordt door een stage of een opleiding over de kwaliteitsprocedures die binnen het bedrijf van kracht zijn.

In functie van het niveau van de gevraagde computerinput en -registratie kan een opleiding informatica of specifieke software worden vereist.

Stages en vacatures

Emploi

Assistant Manager M/V/X

VDAB

Emploi

Chef d'équipe en chemin de fer - BELGIQUE M/V/X

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

Emploi

Chef d'Equipe conduite d'eau - CHARLEROI M/V/X

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen