Vlaamse
Ik ben

Leerkracht basisonderwijs

Jouw toekomstig beroep

Je begeleidt jonge kinderen in hun ontwikkeling en in hun leerproces (kinderen van 2,5 tot 6 jaar voor het kleuteronderwijs en van 6 tot 12 jaar voor het lager onderwijs). Je begeleidt hen niet alleen in hun denkontwikkeling maar ook in hun motorische, muzisch-creatieve en sociale ontwikkeling. Je weet wat daarbij belangrijk is voor alle kinderen (eindtermen en ontwikkelingsdoelen) en je kan meewerken aan het pedagogisch project van een school. Je kan je werk met een leerlingengroep zelfstandig organiseren maar je bent ook in staat om je taak uit te voeren in overleg en in samenwerking met je collega's. Je bent in staat om goed te communiceren met ouders en met andere ondersteunende instanties.
Je kan je specialiseren in specifieke taken, zoals het werken met kinderen die extra zorg nodig hebben in het gewoon onderwijs, werken met laaggeschoolde volwassenen, werken in het buitengewoon onderwijs.

Wat wordt van je verwacht?

Je begeleidt jonge kinderen in hun ontwikkeling en in hun leerproces (kinderen van 2,5 tot 6 jaar voor het kleuteronderwijs en van 6 tot 12 jaar voor het lager onderwijs). Je begeleidt hen niet alleen in hun denkontwikkeling maar ook in hun motorische, muzisch-creatieve en sociale ontwikkeling. Je weet wat daarbij belangrijk is voor alle kinderen (eindtermen en ontwikkelingsdoelen) en je kan meewerken aan het pedagogisch project van een school. Je kan je werk met een leerlingengroep zelfstandig organiseren maar je bent ook in staat om je taak uit te voeren in overleg en in samenwerking met je collega's. Je bent in staat om goed te communiceren met ouders en met andere ondersteunende instanties.
Je kan je specialiseren in specifieke taken, zoals het werken met kinderen die extra zorg nodig hebben in het gewoon onderwijs, werken met laaggeschoolde volwassenen, werken in het buitengewoon onderwijs.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Goede verbale communicatievaardigheid hebben
  • Verschillende bronnen kennen en gebruiken om informatie te verzamelen
  • Kennis hebben van ontwikkelingspsychologie
  • Toegepaste pedagogie kennen
  • Officiële leerplannen kennen

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Zelfvertrouwen bezitten
  • Kritische ingesteldheid bezitten
  • Innoveren
  • Besluitvaardig zijn
  • Verantwoordelijkheidszin bezitten

Welke vaardigheden heb je?

Een professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs of lager onderwijs zijn vereist. Voor specialisaties zijn er voortgezette opleidingen: omgaan met specifieke doelgroepen, buitengewoon onderwijs, intercultureel onderwijs, zorgverbreding en remediërend leren.

Als godsdienstleraar moet je voorgedragen zijn door de erkende instantie van de betrokken eredienst.

Stages en vacatures

Emploi

zorgcoördinator lager onderwijs M/V/X

VDAB

Emploi

leerkracht lichamelijke opvoeding M/V/X

VDAB

Emploi

Zorgcoördinator M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen