Vlaamse
Ik ben

Operator fysische of chemische productieprocessen

Jouw toekomstig beroep

Als operator bestuur en controleer je volledig of gedeeltelijk een complexe installatie van geïntegreerde apparaten (motor, reactor, turbine, ketel,...) die fysische (mengen, granuleren, wijzigen van fysische toestand,...) of scheikundige (destillatie, scheiding, polymerisatie,...) reacties opwekken bij vloeibare, gasvormige of vaste grondstoffen.
Op basis van de ontvangen richtlijnen en werkwijzen bestaan je belangrijkste taken uit het volgende :

- Eerstelijnsonderhoud verrichten aan werktuigen en installaties (reinigen, smeren, bepaalde defecte onderdelen vervangen
  (indien toegelaten), enz.);
- Controleren of de productie volgens de technische specificaties verloopt;
- De afwijkingen van deze parameters ten opzichte van de voorgeschreven waarden corrigeren;
- Afwijkingen detecteren (lekken, doorsijpeling, geuren, rook,...) en de meest noodzakeljke ingrepen doen;
- Meewerken aan het opstarten en stilleggen van de installaties;
- Een shiftrapport opstellen of informatie doorgeven (gegevens, vastgestelde afwijkingen, ingrepen,...) ter attentie van de
   hiërarchiste overste, het volgende team of de centrale;
- Controle uitoefenen over en het bijsturen van de productieparameters (temperatuur, druk, PH, volume,...).

Wat wordt van je verwacht?

Als operator bestuur en controleer je volledig of gedeeltelijk een complexe installatie van geïntegreerde apparaten (motor, reactor, turbine, ketel,...) die fysische (mengen, granuleren, wijzigen van fysische toestand,...) of scheikundige (destillatie, scheiding, polymerisatie,...) reacties opwekken bij vloeibare, gasvormige of vaste grondstoffen.
Op basis van de ontvangen richtlijnen en werkwijzen bestaan je belangrijkste taken uit het volgende :

- Eerstelijnsonderhoud verrichten aan werktuigen en installaties (reinigen, smeren, bepaalde defecte onderdelen vervangen
  (indien toegelaten), enz.);
- Controleren of de productie volgens de technische specificaties verloopt;
- De afwijkingen van deze parameters ten opzichte van de voorgeschreven waarden corrigeren;
- Afwijkingen detecteren (lekken, doorsijpeling, geuren, rook,...) en de meest noodzakeljke ingrepen doen;
- Meewerken aan het opstarten en stilleggen van de installaties;
- Een shiftrapport opstellen of informatie doorgeven (gegevens, vastgestelde afwijkingen, ingrepen,...) ter attentie van de
   hiërarchiste overste, het volgende team of de centrale;
- Controle uitoefenen over en het bijsturen van de productieparameters (temperatuur, druk, PH, volume,...).

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • De werkplek organiseren en de uitrusting onderhouden
  • Veiligheidsregels toepassen
  • Het instrumentarium controleren
  • Controle uitvoeren van de grondstoffen
  • Productieparameters opvolgen (al dan niet met hulpmiddelen)

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Zelfbeheersing bezitten
  • Stressbestendig zijn
  • Problemen onderkennen en oplossen
  • Stipt zijn
  • Het werk organiseren op basis van de aanwijzingen

Welke vaardigheden heb je?

Deze functie is toegankelijk na een opleiding van het hoger secundair onderwijs of een bacheloropleiding (graduaat) die gericht is op het vakgebied in kwestie (chemie, elektromechanica, energie, gas, aardolie, petrochemie,...). Voor een promotie moet je je kennis en bekwaamheden ontwikkelen en je capaciteit om zelfstandig te werken uitbreiden  nadat je in verschillende functies ervaring hebt opgedaan. Om installaties te besturen in een controlezaal heb je een min of meer lange ervaring op het terrein nodig en moet je de installaties zelf voldoende kennen.

Stages en vacatures

Emploi

Operator verrijdbare betoncentrale M/V/X

VDAB

Emploi

Lijnoperator vaste nachtploeg M/V/X

VDAB

Emploi

Lijnoperator vaste nachtploeg M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen