Vlaamse
Ik ben

Opleidingssupervisor

Jouw toekomstig beroep

Je organiseert en leidt de activiteiten van trainers of leerkrachten. Je stelt de voorwaarden op en biedt de middelen aan ter verbetering van de competenties van het personeel. Je draagt bij tot de definiëring van de werkdomeinen, zoals het publiek, en je werkt mee aan de realisatie van de gestelde objectieven. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, je definieert de projecten voor productontwikkeling en je speelt een rol bij het aanbod en het advies aan klanten. Zonder vooraf bepaalde positie in het functionele en hiërarchische organogram van het bedrijf, kun je meewerken aan de rekrutering van trainers of leerkrachten en bestuurstaken opnemen, zoals administratie of budgetbeheer. In bepaalde gevallen kun je meewerken aan de realisatie van opleidingen.

Wat wordt van je verwacht?

Je organiseert en leidt de activiteiten van trainers of leerkrachten. Je stelt de voorwaarden op en biedt de middelen aan ter verbetering van de competenties van het personeel. Je draagt bij tot de definiëring van de werkdomeinen, zoals het publiek, en je werkt mee aan de realisatie van de gestelde objectieven. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, je definieert de projecten voor productontwikkeling en je speelt een rol bij het aanbod en het advies aan klanten. Zonder vooraf bepaalde positie in het functionele en hiërarchische organogram van het bedrijf, kun je meewerken aan de rekrutering van trainers of leerkrachten en bestuurstaken opnemen, zoals administratie of budgetbeheer. In bepaalde gevallen kun je meewerken aan de realisatie van opleidingen.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Goede verbale communicatievaardigheid hebben
  • Het aanbod van trainingen en opleidingen kennen
  • Kennis wetgeving m.b.t. opleiding en vorming
  • Volwassenenpedagogie kennen
  • Kennis hebben van opleidingsaspecten (modules, vormen)

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Zelfvertrouwen bezitten
  • Initiatief nemen
  • Innoveren
  • Flexibel zijn
  • Dienstverlenend zijn

Welke vaardigheden heb je?

Deze functie is toegankelijk voor personen met een diploma hoger onderwijs in de sociale of in de menswetenschappen, de psychologie, de rechten of de bedrijfswetenschappen, aangevuld met enkele jaren ervaring binnen dezelfde sector. Kennis van het opleidingsmilieu is een belangrijke troef.
In de openbare sector kun je deze functie pas uitoefenen wanneer je aan bepaalde opleidings- en rekruteringsvoorwaarden voldoet en voor een examen bent geslaagd.

Stages en vacatures

Emploi

Onderwijzer M/V/X

VDAB

Emploi

Leerkracht Niet confessionele zedenleer - 4u M/V/X

VDAB

Emploi

Rijschoollesgever Menen M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen