Vlaamse
Ik ben

Opvoeder

Jouw toekomstig beroep

Je begeleidt een divers publiek, bijvoorbeeld kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen, dat sociale, culturele of individuele (psychologisch of fysiek) problemen heeft bij educatieve opdrachten. Het objectief is hen hun capaciteiten te leren ontdekken en ontwikkelen en hun persoonlijkheid te vormen om sociale integratie of reïntegratie te stimuleren.
Je handelt op basis van de objectieven van het instituut waar je werkt en de geldende wetgeving. Je kunt gespecialiseerd zijn op het vlak van interventies, bijvoorbeeld verzorging, gerechtelijke actie of professionele bemiddeling, of op het vlak van een bepaalde doelgroep. Meer specifiek heb je volgende taken:

 • Individueel werken met de zorgvrager, via het leggen van contacten en het opbouwen van een groeibevorderende relatie;
 • Begeleiden van de (leef)groep en bevorderen van groepsprocessen;
 • Structuur verlenen aan het dagelijks leefmilieu van de zorgvragers;
 • Voldoende tijd besteden aan de verzorging van de groepsleden met hierbij een permanente aandacht voor de ondersteuning van de zelfzorg;
 • Ondersteuning bieden bij alle momenten van het dagelijks leven (verzorgen, eten en drinken, ontspanning);
 • Mee uitwerken van een handelingsplan en dit ook uitvoeren;
 • Samenwerken als teamlid met andere disciplines: psycholoog, geneesheer, verpleegkundigen;
 • Contact onderhouden met het oorspronkelijk milieu van een residentiële zorgvrager;
 • Toepassen van een aantal technieken zoals observeren, rapporteren, vergaderen en superviseren;
 • Hanteren van je eigen persoon als het belangrijkste werkinstrument.

Wat wordt van je verwacht?

Je begeleidt een divers publiek, bijvoorbeeld kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen, dat sociale, culturele of individuele (psychologisch of fysiek) problemen heeft bij educatieve opdrachten. Het objectief is hen hun capaciteiten te leren ontdekken en ontwikkelen en hun persoonlijkheid te vormen om sociale integratie of reïntegratie te stimuleren.
Je handelt op basis van de objectieven van het instituut waar je werkt en de geldende wetgeving. Je kunt gespecialiseerd zijn op het vlak van interventies, bijvoorbeeld verzorging, gerechtelijke actie of professionele bemiddeling, of op het vlak van een bepaalde doelgroep. Meer specifiek heb je volgende taken:
 • Individueel werken met de zorgvrager, via het leggen van contacten en het opbouwen van een groeibevorderende relatie;
 • Begeleiden van de (leef)groep en bevorderen van groepsprocessen;
 • Structuur verlenen aan het dagelijks leefmilieu van de zorgvragers;
 • Voldoende tijd besteden aan de verzorging van de groepsleden met hierbij een permanente aandacht voor de ondersteuning van de zelfzorg;
 • Ondersteuning bieden bij alle momenten van het dagelijks leven (verzorgen, eten en drinken, ontspanning);
 • Mee uitwerken van een handelingsplan en dit ook uitvoeren;
 • Samenwerken als teamlid met andere disciplines: psycholoog, geneesheer, verpleegkundigen;
 • Contact onderhouden met het oorspronkelijk milieu van een residentiële zorgvrager;
 • Toepassen van een aantal technieken zoals observeren, rapporteren, vergaderen en superviseren;
 • Hanteren van je eigen persoon als het belangrijkste werkinstrument.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

 • Algemene vrijetijdsactiviteiten animeren
 • Begeleidingstechnieken toepassen (gesprek, actieplan, opvolging)
 • Goede verbale communicatievaardigheid hebben
 • Kennis hebben van ontwikkelingspsychologie
 • Toegepaste pedagogie kennen

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

 • Zelfvertrouwen bezitten
 • Zelfbeheersing bezitten
 • Stressbestendig zijn
 • Contactvaardig zijn
 • Flexibel zijn

Welke vaardigheden heb je?

Deze functie is meestal toegankelijk vanaf een professionele bachelor in de orthopedagogie of in het sociaal werk.
In andere gevallen is de toegang mogelijk voor mensen die training hebben gevolgd en ervaring hebben opgedaan in de sociale sector. De job van opvoeder kan je uitoefenen op verschillende niveaus (klassen). Naargelang je diploma kan je tewerkgesteld worden als opvoeder klasse 3, klasse 2b (volledig middelbaar onderwijs zonder specifieke vorming), klasse 2a (volledig middelbaar onderwijs met specifiek vorming), klasse 1 (hoger onderwijs met specifieke vorming). Naargelang de klasse waarin je werkt hoger is, zal je verantwoordelijkheid binnen de job groter zijn. De opvoeders klasse 2b en klasse 1 kunnen vrijwel bij elke doelgroep werken. Het is wel zo dat een opvoeder met een diploma hoger onderwijs (bachelor) betere doorgroeimogelijkheden heeft naar functies als hoofdopvoeder en groepschef en dus ook vaak over leidinggevende capaciteiten moet beschikken.

  De opleidingen worden zowel in het voltijds dagonderwijs als in het Volwassenenonderwijs aangeboden. Meer informatie vind je op de websites van het Vlaams Fonds: www.vlafo.be, van de Administratie Welzijn van de Vlaamse Gemeenschap: www.wvc.vlaanderen.be en van het departement onderwijs: www.ond.vlaanderen.be.

  Stages en vacatures

  Emploi

  STRAATHOEKWERKER - INTERCULTUREEL BEMIDDELAAR GERICHT OP HUISVESTING (M/V/X) - CBD M/V/X

  Emploi

  psycholoog halftijd M/V/X

  Emploi

  Straathoekwerker - Cel dakloosheid M/V/X

  Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

  De stap naar de arbeidsmarkt

  Tewerkstellingsmaatregelen