Vlaamse
Ik ben

Preventieadviseur

Jouw toekomstig beroep

Je geeft bijstand aan de werkgever bij de toepassing van de maatregelen die door de wet worden voorzien. Je hebt tevens een adviserende taak ten aanzien van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers met betrekking tot de wettelijke en reglementaire veiligheidsbepalingen en betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk. Uw functie binnen het bedrijfsorganigram is bijgevolg een kaderfunctie.

Je werkt in alle onafhankelijkheid ten aanzien van de werkgever en de werknemers. Je wordt dus geacht de functievereisten van preventieadviseur goed te kunnen beheren.

Je staat in voor de uitvoering, animatie en opvolging van het uitgestippelde beleid. Je zorgt voor alle maatregelen en preventieactiviteiten om het aantal incidenten te verminderen en de schade en de bijbehorende kosten te beperken.

In een groot bedrijf kan van jou verwacht worden dat je teams van technici of kaderleden op het vlak van veiligheid begeleidt. Je kunt gespecialiseerd zijn in veiligheid en hygiëne of in veiligheid en milieuzaken. Je kunt ook onderhandelingen voeren over het budget van de dienst en dit budget beheren.

Als preventieadviseur verbonden aan een interne dienst, zien je taken er als volgt uit :

- De risico's bepalen en maatregelen voorstellen teneinde continu over een risicoanalyse te beschikken ;
- Opstelling, uitvoering en aanpassing van het globaal preventie- en jaarlijks actieplan ;
- Deelnemen aan de analyse van de beroepsziekten en bestuderen van de factoren die een invloed kunnen hebben op arbeidsongevallen die kunnen leiden tot werkonbekwaamheid ;
- De werkdruk bestuderen en meewerken aan de aanpassing van de technieken en arbeidsomstandigheden in het licht van de fysiologie van de mens en de preventie van lichamelijke en mentale vermoeidheid ;
- Advies geven over de werkomgeving (organisatie van de lokalen, kantine, vestiaires, het sanitair, enz.), de werkuitrusting en de individuele beschermkledij (type helm, type werkpak enz.) ;
- Advies geven over hygiëne op de werkvloer (bijvoorbeeld de aanwezigheid van kankerverwerkende stoffen in de  werkomgeving, netheid van de keukens enz.) ;
- Advies geven over de opstelling van de arbeidsrichtlijnen (welke ergonomie toepassen voor de verschillende activiteiten; evacuatie-instructies bij brand enz.) ;
- Advies geven over de opleiding van de werknemers en, van bij hun aanwerving, meewerken aan hun sensibilisering en de maatregelen inzake welzijn en preventie ;
- Deelnemen aan de organisatie van eerste en dringende hulp voor werknemers die slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of ongesteld zijn ;
- Uitvoeren van een enquête naar aanleiding van arbeidsongevallen en incidenten die op het werk zijn voorgevallen ;
- Beroepsziekten melden.

Als preventieadviseur verbonden aan een externe dienst, heb je dezelfde opdrachten en taken als een interne preventieadviseur, maar ben je gespecialiseerd in één van de volgende disciplines: arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, bedrijfshygiëne en psychosociale aspecten (waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk).

Wat wordt van je verwacht?

Je geeft bijstand aan de werkgever bij de toepassing van de maatregelen die door de wet worden voorzien. Je hebt tevens een adviserende taak ten aanzien van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers met betrekking tot de wettelijke en reglementaire veiligheidsbepalingen en betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk. Uw functie binnen het bedrijfsorganigram is bijgevolg een kaderfunctie.

Je werkt in alle onafhankelijkheid ten aanzien van de werkgever en de werknemers. Je wordt dus geacht de functievereisten van preventieadviseur goed te kunnen beheren.

Je staat in voor de uitvoering, animatie en opvolging van het uitgestippelde beleid. Je zorgt voor alle maatregelen en preventieactiviteiten om het aantal incidenten te verminderen en de schade en de bijbehorende kosten te beperken.

In een groot bedrijf kan van jou verwacht worden dat je teams van technici of kaderleden op het vlak van veiligheid begeleidt. Je kunt gespecialiseerd zijn in veiligheid en hygiëne of in veiligheid en milieuzaken. Je kunt ook onderhandelingen voeren over het budget van de dienst en dit budget beheren.

Als preventieadviseur verbonden aan een interne dienst, zien je taken er als volgt uit :

- De risico's bepalen en maatregelen voorstellen teneinde continu over een risicoanalyse te beschikken ;
- Opstelling, uitvoering en aanpassing van het globaal preventie- en jaarlijks actieplan ;
- Deelnemen aan de analyse van de beroepsziekten en bestuderen van de factoren die een invloed kunnen hebben op arbeidsongevallen die kunnen leiden tot werkonbekwaamheid ;
- De werkdruk bestuderen en meewerken aan de aanpassing van de technieken en arbeidsomstandigheden in het licht van de fysiologie van de mens en de preventie van lichamelijke en mentale vermoeidheid ;
- Advies geven over de werkomgeving (organisatie van de lokalen, kantine, vestiaires, het sanitair, enz.), de werkuitrusting en de individuele beschermkledij (type helm, type werkpak enz.) ;
- Advies geven over hygiëne op de werkvloer (bijvoorbeeld de aanwezigheid van kankerverwerkende stoffen in de  werkomgeving, netheid van de keukens enz.) ;
- Advies geven over de opstelling van de arbeidsrichtlijnen (welke ergonomie toepassen voor de verschillende activiteiten; evacuatie-instructies bij brand enz.) ;
- Advies geven over de opleiding van de werknemers en, van bij hun aanwerving, meewerken aan hun sensibilisering en de maatregelen inzake welzijn en preventie ;
- Deelnemen aan de organisatie van eerste en dringende hulp voor werknemers die slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of ongesteld zijn ;
- Uitvoeren van een enquête naar aanleiding van arbeidsongevallen en incidenten die op het werk zijn voorgevallen ;
- Beroepsziekten melden.

Als preventieadviseur verbonden aan een externe dienst, heb je dezelfde opdrachten en taken als een interne preventieadviseur, maar ben je gespecialiseerd in één van de volgende disciplines: arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, bedrijfshygiëne en psychosociale aspecten (waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk).

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Technische richtlijnen analyseren en toepassen
  • Milieuvoorschriften toepassen
  • Goede kennis van de meetinstrumenten voor werkomgevingen (verlichting, temperatuur, vochtigheidsgraad, luchtsnelheid, ventilatie e.a.) en het gebruik van aangepaste apparaten
  • In staat zijn om concrete situaties op een onpartijdige en neutrale manier te analyseren
  • Kennis hebben van ergonomie

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Organisatiebewustzijn hebben
  • Analytisch denken
  • Synthetisch denken
  • Verantwoordelijkheidszin bezitten
  • Kwaliteitsbewust zijn

Welke vaardigheden heb je?

De bijkomende opleiding van de preventieadviseurs is gereglementeerd en wordt geregeld door koninklijke besluiten m.b.t. interne en externe diensten voor preventie en bescherming op de werkvloer.

Voor interne diensten worden de bedrijven in 4 groepen ondergebracht : A, B, C en D naargelang het aantal werknemers in de onderneming en naargelang de grootte van de risico's die de werknemers lopen. Het niveau van de bijkomende opleidingen vereist om de functie van preventieadviseur te kunnen uitoefenen, varieert naargelang deze onderverdeling.

In grote bedrijven is deze functie meestal toegankelijk vanaf een diploma hoger onderwijs en een universitair diploma (bijvoorbeeld een ingenieursdiploma aangevuld met een bijkomende licentie in de veiligheid).

Vaak is kennis van informatica (meer bepaald industriële informatica, beheersinformatica en presentatie-instrumenten) en van methoden voor statistische analyse vereist.

Aangezien bij dit beroep tal van aspecten aan bod komen, is een zekere multidisciplinariteit vereist (interesse voor verschillende disciplines gaande van elektromechanica tot elektriciteit, ergonomie...).

De kennis van technisch Engels kan ten slotte ook een troef zijn bij het uitoefenen van deze functie, alsook bij het opzoeken van documentatie (lectuur van handleidingen van sommige werkinstrumenten of Angelsaksische werkmethodes).

Stages en vacatures

Emploi

Technieker Pest Control M/V/X

Emploi

Onderhoudstechnieker WKK M/V/X

Emploi

Preventieadviseur M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen