Vlaamse
Ik ben

Sociocultureel werker

Jouw toekomstig beroep

Via animatie leer je een discipline aan die een belangrijke artistieke, culturele of wetenschappelijke vaardigheid aanbrengt bij een divers publiek, bijvoorbeeld bij kinderen, volwassenen of ouderen, met als doel de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Je zorgt ervoor dat de basiskennis, de technieken, de bevoegdheden en de juiste gedragingen die eigen zijn aan de onderwezen discipline gekend zijn. Je bent belast met de praktische en materiële organisatie van de uitvoering ervan: je moet bijvoorbeeld zoeken naar de geschikte ruimte, middelen en tijd. Je kan je specialiseren in sociaal werk (integratie in de groep, voorbereiding op beroepsherintegratie), in de begeleiding van diverse soorten deelnemers (beginners) of in bepaalde sectoren, zoals ziekenhuizen.  Je ondersteunt de patiënt door een zo normaal mogelijke leefomgeving te creëren voor de zieken. Wanneer je met kinderen of gehandicapten werkt, geef je ook informatie of alarmsignalen door aan het verplegend personeel in verband met het gedrag of de vaardigheden van de patiënten.
Naargelang van de verantwoordelijkheidsgraad help je mee aan projecten, methoden en pedagogische hulpmiddelen voor de animatie en het aansporen of begeleiden van een team. Je kunt ook deelnemen aan opleidingsactiviteiten. Je kunt ook instaan voor het administratieve en financiële beheer van een kleine organisatie.

Wat wordt van je verwacht?

Via animatie leer je een discipline aan die een belangrijke artistieke, culturele of wetenschappelijke vaardigheid aanbrengt bij een divers publiek, bijvoorbeeld bij kinderen, volwassenen of ouderen, met als doel de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Je zorgt ervoor dat de basiskennis, de technieken, de bevoegdheden en de juiste gedragingen die eigen zijn aan de onderwezen discipline gekend zijn. Je bent belast met de praktische en materiële organisatie van de uitvoering ervan: je moet bijvoorbeeld zoeken naar de geschikte ruimte, middelen en tijd. Je kan je specialiseren in sociaal werk (integratie in de groep, voorbereiding op beroepsherintegratie), in de begeleiding van diverse soorten deelnemers (beginners) of in bepaalde sectoren, zoals ziekenhuizen.  Je ondersteunt de patiënt door een zo normaal mogelijke leefomgeving te creëren voor de zieken. Wanneer je met kinderen of gehandicapten werkt, geef je ook informatie of alarmsignalen door aan het verplegend personeel in verband met het gedrag of de vaardigheden van de patiënten.
Naargelang van de verantwoordelijkheidsgraad help je mee aan projecten, methoden en pedagogische hulpmiddelen voor de animatie en het aansporen of begeleiden van een team. Je kunt ook deelnemen aan opleidingsactiviteiten. Je kunt ook instaan voor het administratieve en financiële beheer van een kleine organisatie.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Algemene vrijetijdsactiviteiten animeren
  • Toegepaste pedagogie kennen
  • Spelvormen en speelgoed voor diverse ontwikkelingsfasen kennen
  • Een actie of een project opvolgen en evalueren
  • Een activiteitenprogramma opstellen

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Klantgericht zijn
  • Zelfbeheersing bezitten
  • Contactvaardig zijn
  • Flexibel zijn
  • Sociale ingesteldheid hebben

Welke vaardigheden heb je?

De functie is over het algemeen toegankelijk voor personen die een opleiding vormingswerker van niveau hoger secundair onderwijs hebben gevolgd. In een aantal gevallen is het diploma van opvoeder of maatschappelijk assistent vereist. Een specifieke opleiding is vaak noodzakelijk naargelang de sector waarin u actief bent (paramedische sector bijvoorbeeld). Ervaring in de onderwezen praktijk weegt evenwel door.

Stages en vacatures

Emploi

Uitzendconsulent M/V/X

VDAB

Emploi

Office Manager M/V/X

VDAB

Emploi

Inhouse consulent M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen