Vlaamse
Ik ben

Verantwoordelijke kwaliteitscontrole

Jouw toekomstig beroep

Je concipieert, omschrijft, organiseert en bewerkstelligt de verschillende procedures die de productkwaliteit moeten garanderen. Je staat in voor de opvolging en de controle van de basisgrondstoffen, de productiemiddelen, de halfafgewerkte en de afgewerkte producten. Je helpt bij de verbetering van de productieprocessen, de organisatie van de productie en de uitrusting. Je leidt en begeleidt groepen technici of kaderleden. Je staat soms in voor het budgetbeheer van je dienst.
Je coördineert soms alle activiteiten die met productkwaliteit in verband staan.

Wat wordt van je verwacht?

Je concipieert, omschrijft, organiseert en bewerkstelligt de verschillende procedures die de productkwaliteit moeten garanderen. Je staat in voor de opvolging en de controle van de basisgrondstoffen, de productiemiddelen, de halfafgewerkte en de afgewerkte producten. Je helpt bij de verbetering van de productieprocessen, de organisatie van de productie en de uitrusting. Je leidt en begeleidt groepen technici of kaderleden. Je staat soms in voor het budgetbeheer van je dienst.
Je coördineert soms alle activiteiten die met productkwaliteit in verband staan.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Technische richtlijnen analyseren en toepassen
  • Veiligheidsregels toepassen
  • Kennis hebben van kwaliteitssystemen en procedures (ISO, EFQM)
  • De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren
  • Relatienetwerk uitbouwen

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Analytisch denken
  • Synthetisch denken
  • Verantwoordelijkheidszin bezitten
  • Kwaliteitsbewust zijn
  • Problemen onderkennen en oplossen

Welke vaardigheden heb je?

Deze functie is toegankelijk vanaf een masterdiploma bijvoorbeeld in de industriële wetenschappen of in de  ingenieurswetenschappen. Sommige autodidacten met een ruime ervaring in kwaliteitscontrole, methode of productie worden ook aangeworven.
Je kunt ook tot de functie toetreden via interne promotie, wat meestal een permanente bijscholing impliceert. Vaak vraagt men dat je de industriële informatica, computerondersteund beheer en statistische analysemethoden beheerst. Voor een directeursfunctie in de kwaliteitscontrole moet je het bedrijf grondig kennen, bijvoorbeeld wat de organisatie en de gebruikte technologie betreft.

Stages en vacatures

Emploi

Sales Representative M/V/X

VDAB

Emploi

Office Manager M/V/X

VDAB

Emploi

Inside Sales Developer NL of Duitsland M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen