Vlaamse
Ik ben

Verpleegkundige

Jouw toekomstig beroep

Als verpleegkundige moet je de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak observeren, herkennen en vastleggen. Je hebt daarbij aandacht voor maatregelen van preventieve gezongheidszorg. Je moet ook verpleegproblemen omschrijven, bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling. Daarbij moet je ook de patiënt en zijn familie informeren en adviseren.
Je verleent voortdurend bijstand, voert handelingen uit of helpt bij handelingen die het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van de zorgbehoevenden beoogt. Ook stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces behoren tot de taken.
Je staat in voor de technisch-verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is, alsook deze waarvoor wel een medisch voorschrift nodig is en de handelingen die je door een arts kunnen worden toevertrouwd.

Wat wordt van je verwacht?

Als verpleegkundige moet je de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak observeren, herkennen en vastleggen. Je hebt daarbij aandacht voor maatregelen van preventieve gezongheidszorg. Je moet ook verpleegproblemen omschrijven, bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling. Daarbij moet je ook de patiënt en zijn familie informeren en adviseren.
Je verleent voortdurend bijstand, voert handelingen uit of helpt bij handelingen die het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van de zorgbehoevenden beoogt. Ook stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces behoren tot de taken.
Je staat in voor de technisch-verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is, alsook deze waarvoor wel een medisch voorschrift nodig is en de handelingen die je door een arts kunnen worden toevertrouwd.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • De werkplek organiseren en de uitrusting onderhouden
  • Voortdurend bijstand verlenen en handelingen voor het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van zorgbehoevenden uitvoeren en helpen uitvoeren
  • Kennis hebben van hef- en tiltechnieken van personen
  • Kennis hebben van verplegingswetenschappen
  • Aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling bijdragen

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Verantwoordelijkheidszin bezitten
  • Zelfbeheersing bezitten
  • Stressbestendig zijn
  • Flexibel zijn
  • Sociale ingesteldheid hebben

Welke vaardigheden heb je?

Dit beroep is toegankelijk met een studieniveau van het hoger onderwijs in de verpleegkunde of van het secundair beroepsonderwijs, vierde graad. De opleiding omvat praktische stages in ziekenhuizen, rust en verzorgingstehuizen, thuisverpleging en andere gezondheidsvoorzieningen. 

Het visum of "werkvergunning" wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Stages en vacatures

Emploi

creatief therapeut (medium muziek/dans en beweging) M/V/X

VDAB

Emploi

Verpleegkundige Project Staffing Medische Beeldvorming Regio Gent M/V/X

VDAB

Emploi

Verpleegkundige - Heelkunde M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen