Vlaamse
Ik ben

Web master & Web designer

Jouw toekomstig beroep

Als webdesigner ontwerp je, bouw, test, implementeer en onderhoud je web-toepassingen om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen. De nadruk ligt hier vooral op grafische vormgeving, originaliteit en creativiteit. Daarbij maak je gebruik van HTML, bestaande tools en databases die ter beschikking worden gesteld.
Als webontwikkelaar bouw je, test, implementeer en onderhoud je web-toepassingen om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen. Daarbij maak je gebruik van bestaande programmeertools specifiek voor de ontwikkeling van webapplicaties, kennis van DBMS (een systeem voor het beheer van databanken) is een noodzaak. Deze functie omvat eveneens het ontwikkelen van methodieken om deze activiteiten te kunnen uitoefenen. Als ontwikkelaar ken je het grote aanbod van toepassingen en zet je de eisen van de klant en designer om in echte en krachtige toepassingen vertalen.
Deze toepassingen zijn meestal reeds bestaande toepassingen die omgevormd moeten worden tot webapplicaties of nieuwe applicaties die enkel bruikbaar zijn voor internet-bussines.
De ontwikkelaar moet inzicht hebben in de bedrijfsprocessen, in de eisen van de klant, evenals in de middelen om deze in een krachtige toepassing om te zetten en de toepassing op de meest effectieve manier te ontwikkelen.
De designer moet inzicht hebben in de mogelijkheden van de technologie welke geschikt is om een specifieke oplossing te bieden, hij staat in voor de ontwikkeling van de webinterface. Hij moet nauw samenwerken met de ontwikkelaars.
In kleinere bedrijven worden deze jobs gecombineerd, het is duidelijk dat dit profiel niet altijd even makkelijk in te vullen is gezien de vaardigheden waarover de ontwikkelaar en de designer moeten beschikken niet altijd even gelijklopend zijn.

Wat wordt van je verwacht?

Als webdesigner ontwerp je, bouw, test, implementeer en onderhoud je web-toepassingen om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen. De nadruk ligt hier vooral op grafische vormgeving, originaliteit en creativiteit. Daarbij maak je gebruik van HTML, bestaande tools en databases die ter beschikking worden gesteld.
Als webontwikkelaar bouw je, test, implementeer en onderhoud je web-toepassingen om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen. Daarbij maak je gebruik van bestaande programmeertools specifiek voor de ontwikkeling van webapplicaties, kennis van DBMS (een systeem voor het beheer van databanken) is een noodzaak. Deze functie omvat eveneens het ontwikkelen van methodieken om deze activiteiten te kunnen uitoefenen. Als ontwikkelaar ken je het grote aanbod van toepassingen en zet je de eisen van de klant en designer om in echte en krachtige toepassingen vertalen.
Deze toepassingen zijn meestal reeds bestaande toepassingen die omgevormd moeten worden tot webapplicaties of nieuwe applicaties die enkel bruikbaar zijn voor internet-bussines.
De ontwikkelaar moet inzicht hebben in de bedrijfsprocessen, in de eisen van de klant, evenals in de middelen om deze in een krachtige toepassing om te zetten en de toepassing op de meest effectieve manier te ontwikkelen.
De designer moet inzicht hebben in de mogelijkheden van de technologie welke geschikt is om een specifieke oplossing te bieden, hij staat in voor de ontwikkeling van de webinterface. Hij moet nauw samenwerken met de ontwikkelaars.
In kleinere bedrijven worden deze jobs gecombineerd, het is duidelijk dat dit profiel niet altijd even makkelijk in te vullen is gezien de vaardigheden waarover de ontwikkelaar en de designer moeten beschikken niet altijd even gelijklopend zijn.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

  • Projectmanagement toepassen
  • Verschillende bronnen kennen en gebruiken om informatie te verzamelen
  • Gegevens uitwisselen tussen databanksystemen en hun toepassingen
  • Een actie of een project opvolgen en evalueren
  • Systemen en subsystemen bouwen volgens ontwerp en ontwikkelde structuur en modulaire set-up

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

  • Klantgericht zijn
  • Analytisch denken
  • Innoveren
  • Resultaatgerichtheid nastreven
  • Problemen onderkennen en oplossen

Welke vaardigheden heb je?

Voor webontwikkelaar wordt doorgaans een diploma bachelor of master in een informaticarichting gevraagd.
Voor webdesigner komen ook artistieke diploma's, aangevuld met een informatica opleiding of ervaring in aanmerking. Er is ook een aanbod aan specifieke opleidingen, o.m. bij de VDAB.

Stages en vacatures

Emploi

Pipelines Digitalisation Officer M/V/X

Emploi

Build supervisor telecom netwerk M/V/X

Emploi

Field Service Engineer Warranty Repair Brussel M/V/X

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen