Vlaamse
Ik ben

Wegenwerker

Jouw toekomstig beroep

De wegenwerker voert opbraak-, grond- en funderingswerken uit, legt riolering-, waterafvoer en andere leidingenstelsels aan en plaatst en herstelt verhardingslagen voor wegen, inritten, voetpaden, parkeerterreinen, stapelplaatsen enz. Je draagt dan ook een grote verantwoordelijkheid wat publieke veiligheid betreft.
Daarom streef je op elk moment naar absolute kwaliteit.

  Taken:
 • Leidingen en draineerbuizen leggen;
 • Rioleringen plaatsen en kabels leggen;
 • Metselen;
 • Voetpaden aanleggen;
 • Kasseien leggen;
 • Bestratingen in natuursteen, baksteen- en betonklinkers maken;
 • Wegverhardingen in diverse materialen maken;
 • Straatkolken, riooldeksels en geprefabriceerde elementen plaatsen;
 • Wegen herstellen.

Wat wordt van je verwacht?

De wegenwerker voert opbraak-, grond- en funderingswerken uit, legt riolering-, waterafvoer en andere leidingenstelsels aan en plaatst en herstelt verhardingslagen voor wegen, inritten, voetpaden, parkeerterreinen, stapelplaatsen enz. Je draagt dan ook een grote verantwoordelijkheid wat publieke veiligheid betreft.
Daarom streef je op elk moment naar absolute kwaliteit.
  Taken:
 • Leidingen en draineerbuizen leggen;
 • Rioleringen plaatsen en kabels leggen;
 • Metselen;
 • Voetpaden aanleggen;
 • Kasseien leggen;
 • Bestratingen in natuursteen, baksteen- en betonklinkers maken;
 • Wegverhardingen in diverse materialen maken;
 • Straatkolken, riooldeksels en geprefabriceerde elementen plaatsen;
 • Wegen herstellen.

De werkaanbiedingen die momenteel beschikbaar zijn

 • Veiligheidsregels toepassen
 • Milieuvoorschriften toepassen
 • Vakrekenen
 • Signalisatie volgens reglementering aanbrengen
 • Een eenvoudig wegenbouw plan lezen

Hoe in aanmerking komen voor deze job?

 • Een goede dieptewaarneming hebben
 • Ordelijk zijn
 • Milieubewust zijn
 • Nauwkeurig werken
 • Zelfstandig werken

Welke vaardigheden heb je?

Toegang tot het beroep is mogelijk via:.
 • Technisch en beroepssecundair onderwijs;
 • Alternerende opleiding;
 • Beroepsopleiding VDAB.

Stages en vacatures

Emploi

Controller/Calculator M/V/X

VDAB

Emploi

BETONBOORDER M/V/X

VDAB

Emploi

schilder/ behanger M/V/X

VDAB

Om je voor te bereiden op je nieuwe leven…

De stap naar de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsmaatregelen