Vlaamse
Ik ben

Conseil zonal de l'alternance

Stallestraat 292b
1180 Brussel

info@cfee.be

https://www.cza-bxl.be

De Conseil Zonal de l'Alternance (CZA) is een overkoepelende netwerkdienst die de Franstalige centra voor deeltijds onderwijs (CEFA's) van dezelfde zone groepeert (naar analogie van de zones van het verplicht onderwijs). Het heeft de volgende opdrachten: - De zoektocht naar contracten en overeenkomsten bij bedrijven bevorderen en coördineren. - Erop toezien dat de wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen in deze materie worden nageleefd. - Contacten leggen met vertegenwoordigers van sociale partners die actief zijn binnen de zone, o.a. wat betreft de contracten en overeenkomsten.

Aanwezigheidsschema van de Cité des métiers

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Ochtend
Middag