Algemene voorwaarden

Credits

Het intellectuele eigendomsrecht m.b.t. deze website behoort exclusief toe aan het Beroepenpunt.

Verantwoordelijke uitgever:

Catherine Kinet

Beroepenpunt

Sterrenkundelaan 14

1210 Brussel

De informatie op deze website mag worden gebruikt op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Het logo van het Beroepenpunt, van bepaalde diensten van het Beroepenpunt of van zijn partners zijn gedeponeerde merken en mogen niet worden gebruikt of doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Beroepenpunt.

Het Beroepenpunt geeft de gebruikers van deze site de toestemming om de informatie van de site te kopiëren, af te drukken en door te geven voor informatiedoeleinden.

 

De inhoud van deze site mag niet worden gebruikt voor onwettige doeleinden, schending van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van het Beroepenpunt of die van derden.

De gebruikers voorkomen dat zij door een onvoorzichtig gebruik van de website of een gebruik met slechte bedoelingen op eender welke wijze afbreuk doen aan de inhoud van de website, niet-toegestane wijzigingen aanbrengen, functiestoornissen of een (tijdelijke of permanente) onbeschikbaarheid van de website veroorzaken, of in het algemeen bijdragen aan eender welk incident dat schade kan veroorzaken aan deze site of aan derden.

Gebruiksvoorwaarden

Het Beroepenpunt besteedt veel zorg aan de verbetering van zijn website en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die door andere gebruikers op de website wordt geplaatst.

Bovendien bevat de website van het Beroepenpunt links naar andere websites die de gebruiker zouden kunnen interesseren. Het Beroepenpunt kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites die de gebruiker raadpleegt via een link op deze website.

 

Het Beroepenpunt kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld als zou blijken dat de informatie op deze website onjuist of onvolledig is. 

Aangezien de behandelde materie complex is en snel evolueert, biedt het Beroepenpunt geen enkele garantie omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Daarom verwerpt het Beroepenpunt alle aansprakelijkheid in geval van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de toegang tot informatie, gegevens en publicaties op de website en de raadpleging en het gebruik ervan, alsook de toegang tot interactieve toepassingen en het gebruik ervan.

Het Beroepenpunt kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de schade die gebruikers mogelijk zouden kunnen ondervinden als gevolg van een interpretatie of het gebruik, door de gebruikers zelf of door een derde, van gegevens en bestanden op deze site.

De gebruikers zijn zich ervan bewust dat de informatie op deze website kan worden gewijzigd zonder dat ze hiervan op voorhand op de hoogte worden gebracht.

Het Beroepenpunt behoudt zich het recht voor om zijn diensten, ongeacht de reden, te wijzigen of te onderbreken. Het behoudt zich eveneens het recht voor om de huidige gebruiksvoorwaarden eenzijdig te veranderen. Wij raden de gebruikers van deze website aan om deze voorwaarden regelmatig te herlezen, indien zij op de hoogte wensen te blijven van deze eventuele wijzigingen.